Tysk øvehæfte 2Forord til eleven

Klik på det grammatiske emne for at komme til modulet, eller på opgavetypen for at komme til del-modulet.
Titlen indeholder følgende moduler:
 • 01 - Navneord
  01A - Bøjningsøvelse
  01B - Bøjningsøvelse
 • 02 - sein i nutid og datid
  02A-1 - Indsætninger
  02A-2 - Indsætninger
  02B - Oversættelser
 • 03 - sein i førnutid, førdatid og fremtid
  03A-1 - Indsætninger
  03A-2 - Indsætninger
  03B - Oversættelser
 • 04 - werden i nutid og datid
  04A-1 - Indsætninger
  04A-2 - Indsætninger
  04A-3 - Indsætninger
  04B - Oversættelser
 • 05 - werden i førnutid, førdatid og fremtid
  05A-1 - Indsætninger
  05A-2 - Indsætninger
  05B - Oversættelser
 • 06 - Repetition: sein, werden
  06A-1 - Indsætninger
  06A-2 - Indsætninger
  06A-3 - Indsætninger
  06A-4 - Indsætninger
  06A-5 - Indsætninger
  06B - Oversættelser
 • 07 - haben i nutid og datid
  07A-1 - Indsætninger
  07A-2 - Indsætninger
  07A-3 - Indsætninger
  07B - Oversættelser
 • 08 - haben i førnutid, førdatid og fremtid
  08A-1 - Indsætninger
  08A-2 - Indsætninger
  08A-3 - Indsætninger
  08B - Oversættelser
 • 09 - Regelmæssige udsagnsord i nutid, datid og bydeform
  09A-1 - Indsætninger
  09A-2 - Indsætninger
  09A-3 - Indsætninger
  09B - Oversættelser
 • 10 - Regelmæssige udsagnsord i sammensatte tider
  10A-1 - Indsætninger
  10A-2 - Indsætninger
  10B - Oversættelser
 • 11 - Repetition: haben og regelmæssige udsagnsord i hovedtiderne
  11A-1 - Indsætninger
  11A-2 - Indsætninger
  11A-3 - Indsætninger
  11A-4 - Indsætninger
  11A-5 - Indsætninger
  11B - Oversættelser
 • 12 - Det bestemte kendeord i dativ
  12A - Indsætninger
  12B - Oversættelser
 • 13 - Det ubestemte kendeord
  13A-1 - Indsætninger
  13A-2 - Indsætninger
  13B - Oversættelser
 • 14 - Ejestedordene
  14A-1 - Indsætninger
  14A-2 - Indsætninger
  14A-3 - Indsætninger
  14B - Oversættelser
 • 15 - Repetition af: Hensynsleddet , det ubestemte kendeord
  15A - Indsætninger
  15B - Oversættelser
 • 16 - Genitivforbindelser
  16A - Indsætninger
  16B - Oversættelser
 • 17 - De personlige stedord
  17A - Indsætninger
  17B - Oversættelser
 • 18 - Bisætninger
  18A - Bøjningsøvelse
  18B - Oversættelser
 • 19 - Tillægordenes svage bøjning
  19A - Indsætninger
  19B - Oversættelser
 • 20 - Tillægordenes stærke bøjning
  20A - Indsætninger
  20B - Oversættelser
 • 21 - Repetition
  21A-1 - Indsætninger
  21A-2 - Indsætninger
  21A-3 - Indsætninger
  21A-4 - Indsætninger
  21B - Oversættelser
 • 22 - Uregelmæssige udsagnsord i nutid og datid
  22A-1 - Indsætninger
  22A-2 - Indsætninger
  22B - Oversættelser
 • 23 - Uregelmæssige udsagnsord i de sammensatte tider
  23A-1 - Indsætninger
  23A-2 - Indsætninger
  23B - Oversættelser
 • 24 - Forholdsord, der styrer akkusativ
  24A-1 - Indsætninger
  24A-2 - Indsætninger
  24B - Oversættelser
 • 25 - Forholdsord, der styrer dativ
  25A-1 - Indsætninger
  25A-2 - Indsætninger
  25B - Oversættelser
 • 26 - Forholdsord, der styrer akkusativ og dativ
  26A - Indsætninger
  26B - Oversættelser
 • 27 - Repetition: Uregelmæssige udsagnsord, forholdsord
  27A-1 - Indsætninger
  27A-2 - Indsætninger
  27A-3 - Indsætninger
  27B - Oversættelser
 • 28 - Stedord, der bøjes som det bestemte kendeord
  28A - Indsætninger
  28B - Oversættelser
 • 29 - De henførende stedord
  29A - Indsætninger
  29B - Oversættelser
 • 30 - Sammensatte udsagnsord
  30A-1 - Indsætninger
  30A-2 - Indsætninger
  30B - Oversættelser
 • 31 - Mådeudsagnsordene
  31A - Indsætninger
  31B - Oversættelser
 • 32 - Talord, klokkeslæt, ugedage, måneder
  32A - Indsætninger
  32B - Oversættelser
 • 33 - Repetition: Stedord
  33A-1 - Indsætninger
  33A-2 - Indsætninger
  33A-3 - Indsætninger
  33A-4 - Indsætninger
  33B - Oversættelser