Skriftlig engelsk for 8.-9. klasse

- Lena

Forord til eleven

Klik på det grammatiske emne for at komme til modulet, eller på opgavetypen for at komme til del-modulet.
Titlen indeholder følgende moduler:
 • 01 - Udsagnsordet to be (at være) i nutid
  01A - Indsætninger
  01B - Oversættelser
 • 02 - Udsagnsordet to be (at være) i datid
  02A - Indsætninger
  02B - Oversættelser
 • 03 - Navneord i ubestemt og bestemt form
  03A - Indsætninger
  03B - Oversættelser
 • 04 - Navneords flertal
  04A - Indsætninger
  04B - Oversættelser
 • 05 - De personlige stedord
  05A - Indsætninger
  05B - Oversættelser
 • 06 - Ejestedordene
  06A-1 - Indsætninger
  06A-2 - Indsætninger
  06B - Oversættelser
 • 07 - Repetition
  07A-1 - Indsætninger
  07A-2 - Indsætninger
  07B - Oversættelser
 • 08 - to have i nutid og datid
  08A-1 - Indsætninger
  08A-2 - Indsætninger
  08B - Oversættelser
 • 09 - to be og have i førnutid/førdatid
  09A-1 - Indsætninger
  09A-2 - Indsætninger
  09A-3 - Indsætninger
  09B - Oversættelser
 • 10 - Udsagnsord i nutid
  10A - Indsætninger
  10B - Oversættelser
 • 11 - Regelmæssige udsagnsord i datid
  11A - Indsætninger
  11B - Oversættelser
 • 12 - Regelmæssige udsagnsord i førnutid og førdatid
  12A-1 - Indsætninger
  12A-2 - Indsætninger
  12B - Oversættelser
 • 13 - Repetition
  13A-1 - Indsætninger
  13A-2 - Indsætninger
  13A-3 - Indsætninger
  13A-4 - Indsætninger
  13B - Oversættelser
 • 14 - Tillægsord og deres gradbøjning
  14A - Indsætninger
  14B - Oversættelser
 • 15 - Talord
  15A - Indsætninger
  15B - Oversættelser
 • 16 - Repetition
  16A-1 - Indsætninger
  16A-2 - Indsætninger
  16B - Oversættelser
 • 17 - Mådeudsagnsordene
  17A - Indsætninger
  17B - Oversættelser
 • 18 - Omskrivning med do i spørgende sætninger
  18A-1 - Indsætninger
  18A-2 - Indsætninger
  18B - Oversættelser
 • 19 - Omskrivning med do - i nægtende sætninger med not
  19A-1 - Indsætninger
  19A-2 - Indsætninger
  19B - Oversættelser
 • 20 - Repetition
  20A-1 - Indsætninger
  20A-2 - Indsætninger
  20B - Oversættelser
 • 21 - Udsagnsord i fremtid
  21A-1 - Indsætninger
  21A-2 - Indsætninger
  21B - Oversættelser
 • 22 - Udsagnsordenes -ing-form i nutid og datid
  22A-1 - Indsætninger
  22A-2 - Indsætninger
  22B - Oversættelser
 • 23 - Uregelmæssige udsagnsord I. Nutid og datid
  23A - Indsætninger
  23B - Oversættelser
 • 24 - Uregelmæssige udsagnsord II
  24A-1 - Indsætninger
  24A-2 - Indsætninger
  24B - Oversættelser
 • 25 - Repetition
  25A-1 - Indsætninger
  25A-2 - Indsætninger
  25B - Oversættelser