Skriftlig tysk

- med grammatik for 8.-9. klasse

Forord til eleven

Klik på det grammatiske emne for at komme til modulet, eller på opgavetypen for at komme til del-modulet.
Titlen indeholder følgende moduler:
 • 01 - Regelmæssige udsagnsord i nutid
  01A-1 - Bøjningsøvelse
  01A-2 - Indsætninger
  01A-3 - Indsætninger
  01B - Oversættelser
 • 02 - Uregelmæssige udsagnsord i nutid
  02A-1 - Bøjningsøvelse
  02A-2 - Indsætninger
  02B - Oversættelser
 • 03 - Navneord, der er hunkøn
  03A-1 - Indsætninger
  03A-2 - Indsætninger
  03B - Oversættelser
 • 04 - Navneord, der er hankøn
  04A-1 - Indsætninger
  04A-2 - Indsætninger
  04B - Oversættelser
 • 05 - Navneord, der er intetkøn
  05A-1 - Indsætninger
  05A-2 - Indsætninger
  05A-3 - Indsætninger
  05B - Oversættelser
 • 06 - haben i nutid, genstandsleddet
  06A-1 - Indsætninger
  06A-2 - Indsætninger
  06B - Oversættelser
 • 07 - sein i nutid
  07A-1 - Indsætninger
  07A-2 - Indsætninger
  07B - Oversættelser
 • 08 - werden i nutid
  08A-1 - Indsætninger
  08A-2 - Indsætninger
  08B - Oversættelser
 • 09 - Regelmæssige udsagnsord i førnutid
  09A-1 - Bøjningsøvelse
  09A-2 - Indsætninger
  09A-3 - Indsætninger
  09B - Oversættelser
 • 10 - Uregelmæssige udsagnsord i førnutid
  10A-1 - Bøjningsøvelse
  10A-2 - Indsætninger
  10B - Oversættelser
 • 11 - Det ubestemte kendeord
  11A - Indsætninger
  11B - Oversættelser
 • 12 - Hensynsleddet står i dativ
  12B - Oversættelser
 • 13 - Ejestedordene og kein
  13A-1 - Indsætninger
  13A-2 - Indsætninger
  13B - Oversættelser
 • 14 - Personlige stedord
  14A - Indsætninger
  14B - Oversættelser
 • 15 - Ledanalyse
  15A-1 - Indsætninger
  15A-2 - Indsætninger
  15B - Oversættelser
 • 16 - Forholdsord, der styrer akkusativ
  16A-1 - Indsætninger
  16A-2 - Indsætninger
  16B - Oversættelser
 • 17 - Forholdsord, der styrer dativ
  17A-1 - Indsætninger
  17A-2 - Indsætninger
  17B - Oversættelser
 • 18 - Forholdsord, med akkusativ el. dativ
  18A - Indsætninger
  18B - Oversættelser
 • 19 - Regelmæssige udsagnsord, haben og werden i datid
  19A - Indsætninger
  19B - Oversættelser
 • 20 - Uregelmæssige udsagnsord og sein i datid
  20A - Indsætninger
  20B - Oversættelser
 • 21 - Mådesudsagnsordene
  21A-1 - Indsætninger
  21A-2 - Indsætninger
  21B - Oversættelser
 • 22 - Udsagnsleddet i bisætninger
  22A-1 - Indsætninger
  22A-2 - Indsætninger
  22B - Oversættelser
 • 23 - Udsagnsleddets placering i bisætninger i førnutid
  23A - Indsætninger
  23B - Oversættelser
 • 24 - Sammensatte udsagnsord
  24A-1 - Indsætninger
  24A-2 - Indsætninger
  24B - Oversættelser
 • 25 - Sammenfattende om udsagnsord
  25A - Indsætninger
  25B - Oversættelser