Tysk øvehæfte 3Forord til eleven

Klik på det grammatiske emne for at komme til modulet, eller på opgavetypen for at komme til del-modulet.
Titlen indeholder følgende moduler:
 • 01 - sein i de fem hovedtider. Den bestemte artikel i nominativ. Tillægsord som omsagnsled til grundled
  01A-1 - Indsætninger
  01A-2 - Indsætninger
  01A-3 - Indsætninger
  01B - Oversættelser
 • 02 - werden i de fem hovedtider. Den bestemte artikel i nominativ. Tillægsord som omsagnsled til grundled
  02A-1 - Indsætninger
  02A-2 - Indsætninger
  02A-3 - Indsætninger
  02B - Oversættelser
 • 03 - haben i de fem hovedtider. Genstandsleddet står i akkusativ
  03A-1 - Indsætninger
  03A-2 - Indsætninger
  03A-3 - Indsætninger
  03A-4 - Indsætninger
  03B - Oversættelser
 • 04 - Regelmæssige udsagnsord i nutid, datid, førnutid, førdatid, bydeform. Hensynsleddet står i dativ
  04A-1 - Indsætninger
  04A-2 - Indsætninger
  04A-3 - Indsætninger
  04A-4 - Indsætninger
  04B - Oversættelser
 • 05 - Repetition
  05A-1 - Indsætninger
  05A-2 - Indsætninger
  05A-3 - Indsætninger
  05A-4 - Indsætninger
  05A-5 - Indsætninger
  05B - Oversættelser
 • 06 - Den ubestemte artikel, ein kein
  06A-1 - Indsætninger
  06A-2 - Indsætninger
  06B - Oversættelser
 • 07 - Omsagnsled til grundled. Omsagnsled til genstandsled. bitten, es gibt. Sammenligning, apposition
  07A - Indsætninger
  07B - Oversættelser
 • 08 - Ejestedordene
  08A-1 - Indsætninger
  08A-2 - Indsætninger
  08A-3 - Indsætninger
  08B - Oversættelser
 • 09 - Uregelmæssige udsagnsord i nutid, datid, førnutid, førdatid og fremtid
  09A-1 - Indsætninger
  09A-2 - Indsætninger
  09A-3 - Indsætninger
  09B - Oversættelser
 • 10 - Ordstillingen i tyske bisætninger
  10A-1 - Indsætninger
  10A-2 - Indsætninger
  10B - Oversættelser
 • 11 - De personlige stedord, sich
  11A-1 - Indsætninger
  11A-2 - Indsætninger
  11B - Oversættelser
 • 12 - Repetition
  12A-1 - Indsætninger
  12A-2 - Indsætninger
  12A-3 - Indsætninger
  12A-4 - Indsætninger
  12B - Oversættelser
 • 13 - Forholdsord med akkusativ. Bestemte tidsangivelser i akkusativ. Mål, vægt m.m. i akkusativ
  13A - Indsætninger
  13B - Oversættelser
 • 14 - Forholdsord, der styrer dativ. Udsagnsord, der styrer dativ
  14A - Indsætninger
  14B - Oversættelser
 • 15 - Forholdsord, der styrer akkusativ og dativ
  15A - Indsætninger
  15B - Oversættelser
 • 16 - Repetition
  16A - Indsætninger
  16B - Oversættelser
 • 17 - De påpegende stedord. De spørgende stedord
  17A-1 - Indsætninger
  17A-2 - Indsætninger
  17B - Oversættelser
 • 18 - De henførende stedord
  18A - Indsætninger
  18B - Oversættelser
 • 19 - Ubestemte stedord
  19A - Indsætninger
  19B - Oversættelser
 • 20 - Genitiv-forbindelser. Ubestemte tidsangivelser
  20A-1 - Indsætninger
  20A-2 - Indsætninger
  20B - Oversættelser
 • 21 - Forholdsord eller udtryk, der forbindes med genitiv eller med genitiv/dativ
  21A - Indsætninger
  21B - Oversættelser
 • 22 - Repetition
  22A-1 - Indsætninger
  22A-2 - Indsætninger
  22A-3 - Indsætninger
  22A-4 - Indsætninger
  22B - Oversættelser
 • 23 - Tillægsordene svage bøjning
  23A - Indsætninger
  23B - Oversættelser
 • 24 - Tillægsordenes stærke bøjning
  24A - Indsætninger
  24B - Oversættelser
 • 25 - Udsagnsordenes tillægsformer brugt som tillægsord
  25A-1 - Indsætninger
  25A-2 - Indsætninger
  25B - Oversættelser
 • 26 - Tillægsordenes gradbøjning
  26A - Indsætninger
  26B - Oversættelser
 • 27 - Repetition
  27A-1 - Indsætninger
  27A-2 - Indsætninger
  27B - Oversættelser
 • 28 - Sammensatte udsagnsord
  28A-1 - Indsætninger
  28A-2 - Indsætninger
  28A-3 - Indsætninger
  28B - Oversættelser
 • 29 - Udvidet navneform
  29A-1 - Indsætninger
  29A-2 - Indsætninger
  29B - Oversættelser
 • 30 - Forholdsord foran navnemåde, at-sætning og pers. stedord
  30A-1 - Indsætninger
  30A-2 - Indsætninger
  30B - Oversættelser
 • 31 - Mådeudsagnsordene/modalverberne
  31A-1 - Indsætninger
  31A-2 - Indsætninger
  31B - Oversættelser
 • 32 - Passiv
  32A-1 - Indsætninger
  32A-2 - Indsætninger
  32B - Oversættelser
 • 33 - Repetition
  33A-1 - Indsætninger
  33A-2 - Indsætninger
  33A-3 - Indsætninger
  33A-4 - Indsætninger
  33A-5 - Indsætninger
  33B - Oversættelser