Engelsk øvehæfte 3Forord til eleven

Klik på det grammatiske emne for at komme til modulet, eller på opgavetypen for at komme til del-modulet.
Titlen indeholder følgende moduler:
 • 01 - to be
  01A-1 - Indsætninger
  01A-2 - Indsætninger
  01A-3 - Indsætninger
  01A-4 - Indsætninger
  01B - Oversættelser
 • 02 - to have
  02A-1 - Indsætninger
  02A-2 - Indsætninger
  02A-3 - Indsætninger
  02B - Oversættelser
 • 03 - Repetition to be
  03A-1 - Indsætninger
  03A-2 - Indsætninger
  03A-3 - Indsætninger
  03A-4 - Indsætninger
  03B - Oversættelser
 • 04 - Navneords flertalsformer
  04A - Indsætninger
  04B - Oversættelser
 • 05 - Navneord
  05A-1 - Indsætninger
  05A-2 - Indsætninger
  05B - Oversættelser
 • 06 - Kendeord
  06A-1 - Indsætninger
  06A-2 - Indsætninger
  06B - Oversættelser
 • 07 - Navneords ejefald
  07A - Bøjningsøvelse
  07B - Oversættelser
 • 08 - Repetition
  08A-1 - Indsætninger
  08A-2 - Indsætninger
  08A-3 - Indsætninger
  08A-4 - Bøjningsøvelse
  08B - Oversættelser
 • 09 - Regelmæssige udsagnsord
  09A-1 - Indsætninger
  09A-2 - Indsætninger
  09A-3 - Indsætninger
  09B - Oversættelser
 • 10 - Uregelmæssige udsagnsord
  10A-1 - Indsætninger
  10A-2 - Indsætninger
  10A-3 - Indsætninger
  10B - Oversættelser
 • 11 - Ordstilling
  11A-1 - Indsætninger
  11A-2 - Indsætninger
  11B - Oversættelser
 • 12 - Repetition
  12A-1 - Indsætninger
  12A-2 - Indsætninger
  12A-3 - Indsætninger
  12A-4 - Indsætninger
  12B - Oversættelser
 • 13 - Omskrivning med do i spørgende og nægtende sætninger med ”not”
  13A-1 - Indsætninger
  13A-2 - Indsætninger
  13B - Oversættelser
 • 14 - De ufuldstændige udsagnsord
  14A - Indsætninger
  14B - Oversættelser
 • 15 - Repetition
  15A-1 - Indsætninger
  15A-2 - Indsætninger
  15A-3 - Indsætninger
  15A-4 - Indsætninger
  15B - Oversættelser
 • 16 - De personlige stedord
  16A - Indsætninger
  16B - Oversættelser
 • 17 - Ejestedord
  17A - Indsætninger
  17B - Oversættelser
 • 18 - Henførende stedord (som, der, hvis)
  18A - Indsætninger
  18B - Oversættelser
 • 19 - Tilbagevisende stedord
  19A - Indsætninger
  19B - Oversættelser
 • 20 - Spørgende stedord
  20A-1 - Indsætninger
  20A-2 - Indsætninger
  20B - Oversættelser
 • 21 - Påpegende stedord
  21A-1 - Indsætninger
  21A-2 - Indsætninger
  21A-3 - Indsætninger
  21B - Oversættelser
 • 22 - Ubestemte stedord
  22A - Indsætninger
  22B - Oversættelser
 • 23 - Repetition
  23A-1 - Indsætninger
  23A-2 - Indsætninger
  23A-3 - Indsætninger
  23A-4 - Indsætninger
  23B - Oversættelser
 • 24 - De kortere tillægsord
  24A-1 - Indsætninger
  24A-2 - Indsætninger
  24A-3 - Indsætninger
  24B - Oversættelser
 • 25 - De længere tillægsord
  25A-1 - Indsætninger
  25A-2 - Indsætninger
  25A-3 - Indsætninger
  25B - Oversættelser
 • 26 - Biord
  26A - Indsætninger
  26B - Oversættelser
 • 27 - Repetition
  27A-1 - Indsætninger
  27A-2 - Indsætninger
  27B - Oversættelser
 • 28 - Lideform i nutid og datid
  28A-1 - Indsætninger
  28A-2 - Indsætninger
  28A-3 - Indsætninger
  28B - Oversættelser
 • 29 - Lideform i førnutid, førdatid og fremtid
  29A-1 - Indsætninger
  29A-2 - Indsætninger
  29A-3 - Indsætninger
  29B - Oversættelser
 • 30 - Udvidede tider
  30A-1 - Indsætninger
  30A-2 - Indsætninger
  30B - Oversættelser
 • 31 - To have og to be i særlige betydninger
  31A - Indsætninger
  31B - Oversættelser
 • 32 - Repetition
  32A-1 - Indsætninger
  32A-2 - Indsætninger
  32A-3 - Indsætninger
  32B - Oversættelser
 • 33 - Forholdsord i forbindelse med navnemåde og at-sætninger
  33A - Indsætninger
  33B - Oversættelser
 • 34 - Vanskelige forholdsordsforbindelser
  34A - Oversættelser
  34B - Oversættelser
 • 35 - Talord m.m.
  35A - Indsætninger
  35B - Oversættelser