Engelsk øvehæfte 2Forord til eleven

Klik på det grammatiske emne for at komme til modulet, eller på opgavetypen for at komme til del-modulet.
Titlen indeholder følgende moduler:
 • 01 - to be i nutid og datid
  01A-1 - Indsætninger
  01A-2 - Indsætninger
  01B - Oversættelser
 • 02 - to be i førnutid, førdatid og fremtid
  02A-1 - Indsætninger
  02A-2 - Indsætninger
  02A-3 - Indsætninger
  02B - Oversættelser
 • 03 - Repetition
  03A-1 - Indsætninger
  03A-2 - Indsætninger
  03A-3 - Indsætninger
  03A-4 - Indsætninger
  03A-5 - Indsætninger
  03A-6 - Indsætninger
  03B - Oversættelser
 • 04 - to have i nutid og datid
  04A-1 - Indsætninger
  04A-2 - Indsætninger
  04B - Oversættelser
 • 05 - to have i førnutid, førdatid og fremtid
  05A-1 - Indsætninger
  05A-2 - Indsætninger
  05A-3 - Indsætninger
  05B - Oversættelser
 • 06 - Repetition
  06A-1 - Indsætninger
  06A-2 - Indsætninger
  06A-3 - Indsætninger
  06A-4 - Indsætninger
  06B - Oversættelser
 • 07 - Navneord I
  07A-1 - Indsætninger
  07A-2 - Indsætninger
  07B - Oversættelser
 • 08 - Navneord II, kendeord
  08A-1 - Indsætninger
  08A-2 - Indsætninger
  08B - Oversættelser
 • 09 - Navneords ejefald
  09A - Oversættelser
  09B - Oversættelser
 • 10 - Regelmæssige udsagnsord i nutid og datid
  10A-1 - Indsætninger
  10A-2 - Indsætninger
  10B - Oversættelser
 • 11 - Regelmæssige udsagnsord i førnutid, førdatid og fremtid
  11A-1 - Indsætninger
  11A-2 - Indsætninger
  11A-3 - Indsætninger
  11B - Oversættelser
 • 12 - Ordstilling
  12A-1 - Indsætninger
  12A-2 - Indsætninger
  12B - Oversættelser
 • 13 - Repetition
  13A-1 - Indsætninger
  13A-2 - Indsætninger
  13A-3 - Indsætninger
  13A-4 - Indsætninger
  13A-5 - Oversættelser
  13B - Oversættelser
 • 14 - Uregelmæssige udsagnsord i nutid og datid
  14A-1 - Indsætninger
  14A-2 - Indsætninger
  14B - Oversættelser
 • 15 - Uregelmæssige udsagnsord i førnutid, førdatid og fremtid
  15A-1 - Indsætninger
  15A-2 - Indsætninger
  15A-3 - Indsætninger
  15B - Oversættelser
 • 16 - Udvidede tider
  16A-1 - Indsætninger
  16A-2 - Indsætninger
  16B - Oversættelser
 • 17 - Repetition
  17A-1 - Indsætninger
  17A-2 - Indsætninger
  17A-3 - Indsætninger
  17A-4 - Indsætninger
  17A-5 - Indsætninger
  17B - Oversættelser
 • 18 - Omskrivning med to do i spørgende sætninger
  18A - Indsætninger
  18B - Oversættelser
 • 19 - Omskrivning med to do i nægtende sætninger med not
  19A - Indsætninger
  19B - Oversættelser
 • 20 - De ufuldstændige udsagnsord
  20A - Indsætninger
  20B - Oversættelser
 • 21 - Repetition
  21A-1 - Indsætninger
  21A-2 - Indsætninger
  21A-3 - Indsætninger
  21A-4 - Indsætninger
  21B - Oversættelser
 • 22 - De personlige og de spørgende stedord
  22A-1 - Indsætninger
  22A-2 - Indsætninger
  22A-3 - Indsætninger
  22B - Oversættelser
 • 23 - Ejestedord
  23A - Indsætninger
  23B - Oversættelser
 • 24 - Tilbagevisende stedord
  24A - Indsætninger
  24B - Oversættelser
 • 25 - Henførende stedord
  25A - Indsætninger
  25B - Oversættelser
 • 26 - Påpegende stedord
  26A-1 - Indsætninger
  26A-2 - Indsætninger
  26B - Oversættelser
 • 27 - Ubestemte stedord
  27A-1 - Indsætninger
  27A-2 - Indsætninger
  27B - Oversættelser
 • 28 - Repetition
  28A-1 - Indsætninger
  28A-2 - Indsætninger
  28A-3 - Indsætninger
  28A-4 - Indsætninger
  28B - Oversættelser
 • 29 - Lideform
  29A-1 - Indsætninger
  29A-2 - Indsætninger
  29B - Oversættelser
 • 30 - Tillægsordenes gradbøjning I
  30A - Indsætninger
  30B - Oversættelser
 • 31 - Tillægsordenes gradbøjning II
  31A-1 - Indsætninger
  31A-2 - Indsætninger
  31B - Oversættelser
 • 32 - Biord
  32A - Indsætninger
  32B - Oversættelser
 • 33 - Repetition
  33A-1 - Indsætninger
  33A-2 - Indsætninger
  33A-3 - Indsætninger
  33B - Oversættelser
 • 34 - Talord m.m.
  34A - Indsætninger
  34B - Oversættelser