Engelsk Øvehæfte 1Forord til eleven

Klik på det grammatiske emne for at komme til modulet, eller på opgavetypen for at komme til del-modulet.
Titlen indeholder følgende moduler:
 • 01 - To be
  01A - Indsætninger
  01B - Oversættelser
 • 02 - To be i datid
  02A - Indsætninger
  02B - Oversættelser
 • 03 - Navneord i ubestemt og bestemt form
  03A - Bøjningsøvelse
  03B - Oversættelser
 • 04 - Navneords flertal
  04A - Bøjningsøvelse
  04B - Oversættelser
 • 05 - To have i nutid
  05A - Indsætninger
  05B - Oversættelser
 • 06 - Repetition
  06A - Indsætninger
  06B - Oversættelser
 • 07 - Repetition af: To be i nutid og datid, navneord i ental og flertal, bestemt og ubestemt form, to have i nutid og datid
  07A-1 - Indsætninger
  07A-2 - Indsætninger
  07A-3 - Indsætninger
  07A-4 - Indsætninger
  07B - Oversættelser
 • 08 - To be og to have i førnutid
  08A-1 - Indsætninger
  08A-2 - Indsætninger
  08B - Oversættelser
 • 09 - Regelmæssige udsagnsord i nutid
  09A - Indsætninger
  09B - Oversættelser
 • 10 - Regelmæssige udsagnsord i datid
  10A - Indsætninger
  10B - Oversættelser
 • 11 - Regelmæssige udsagnsord i førnutid
  11A - Indsætninger
  11B - Oversættelser
 • 12 - Repetition af regelmæssige udsagnsord i nutid, datid og førnutid
  12A-1 - Indsætninger
  12A-2 - Indsætninger
  12A-3 - Indsætninger
  12B - Oversættelser
 • 13 - Omskrivning med to do i spørgende sætninger
  13A - Indsætninger
  13B - Oversættelser
 • 14 - Omskrivning med to do i nægtende sætninger med not
  14A - Indsætninger
  14B - Oversættelser
 • 15 - De ufuldstændige udsagnsord
  15A - Indsætninger
  15B - Oversættelser
 • 16 - Repetition af: Omskrivning med do i spørgende sætninger i nutid og datid. Omskrivning med do i nægtende sætninger med not i nutid og datid. can, may, must, shall og will
  16A-1 - Indsætninger
  16A-2 - Indsætninger
  16A-3 - Indsætninger
  16A-4 - Indsætninger
  16B - Oversættelser
 • 17 - Uregelmæssige udsagnsord (I)
  17A-1 - Indsætninger
  17A-2 - Indsætninger
  17A-3 - Indsætninger
  17B - Oversættelser
 • 18 - Uregelmæssige udsagnsord (II)
  18A-1 - Indsætninger
  18A-2 - Indsætninger
  18B - Oversættelser
 • 19 - Uregelmæssige udsagnsord (III)
  19A-1 - Indsætninger
  19A-2 - Indsætninger
  19B - Oversættelser
 • 20 - Repetition af: Uregelmæssige udsagnsord
  20A-1 - Indsætninger
  20A-2 - Indsætninger
  20A-3 - Indsætninger
  20B - Oversættelser
 • 21 - De personlige stedord
  21A-1 - Indsætninger
  21A-2 - Indsætninger
  21B - Oversættelser
 • 22 - Ejestedordene
  22A-1 - Indsætninger
  22A-2 - Indsætninger
  22B - Oversættelser
 • 23 - Talord, klokken
  23A - Indsætninger
  23B - Oversættelser