Fransk øvehæfte II for fortsættere

- Vendanges en Saint-Emilion

Forord til eleven

Klik på det grammatiske emne for at komme til modulet, eller på opgavetypen for at komme til del-modulet.
Titlen indeholder følgende moduler:
 • 01 - l'imparfait
  01A - Indsætninger
  01B - Oversættelser
 • 02 - le futur
  02A - Indsætninger
  02B - Oversættelser
 • 03 - le futur proche og le passé récent
  03A-1 - Indsætninger
  03A-2 - Indsætninger
  03C - Oversættelser
 • 04 - le passé composé med avoir som hjælpeudsagnsord
  04A - Indsætninger
  04B - Oversættelser
 • 05 - le passé composé med être som hjælpeudsagnsord
  05A - Indsætninger
  05B - Oversættelser
 • 06 - le conditionnel
  06A - Indsætninger
  06B - Oversættelser
 • 07 - Refleksive udsagnsord og refleksive stedord
  07A - Indsætninger
  07B - Oversættelser
 • 08 - Personlige stedord
  08A - Indsætninger
  08B - Oversættelser
 • 09 - Personlige stedord (fortsat)
  09A - Indsætninger
  09B - Oversættelser
 • 10 - Henførende stedord
  10A - Indsætninger
  10B - Oversættelser
 • 11 - Påpegende stedord
  11A-1 - Indsætninger
  11A-2 - Indsætninger
  11B - Oversættelser
 • 12 - Ejestedord
  12A - Indsætninger
  12B - Oversættelser
 • 13 - Tillægsordenes gradbøjning
  13A - Indsætninger
  13B - Oversættelser
 • 14 - Biord
  14A - Indsætninger
  14B - Oversættelser
 • 15 - Forholdsord
  15A - Indsætninger
  15B - Oversættelser